Sv: Avy & HomeAccess

februari 3, 2021

–_004_HE1P193MB0138FCBA1786B7EA19C5200EA3B49HE1P193MB0138EURP_
Content-Type: multipart/alternative;
boundary=”_000_HE1P193MB0138FCBA1786B7EA19C5200EA3B49HE1P193MB0138EURP_”

–_000_HE1P193MB0138FCBA1786B7EA19C5200EA3B49HE1P193MB0138EURP_
Content-Type: text/plain; charset=”iso-8859-1″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Vi fixar det!

/J

Fr=E5n: Peter Olausson – Samh=E4llsbyggnadsbolaget
Skickat: den 3 februari 2021 10:37
Till: fredric@homeaxess.se; fredric. Edin ; joach=
im@homeaxess.se; Joachim Ljungquist
=C4mne: VB: Avy & HomeAccess

Hej p=E5 er,
Se nedan. Kan ni bjuda in Samira och mig. T=E4nker att det =E4r snyggast om=
inbjudan kommer fr=E5n n=E5gon av er s=E5 f=E5r ni k=F6ra demon och s=E5 =
=E4r jag med. Kan ni skicka inbjudan fr=E5n er homeaxessadress.
Mvh

Fr=E5n: Samira Mchaiter <samira.mchaiter@sbsstudent.se>
Skickat: den 3 februari 2021 10:31
Till: Peter Olausson – Samh=E4llsbyggnadsbolaget <peter@sbbnorden.se>
Kopia: Petter Arvidsson <petter@avy.se>
=C4mne: Sv: Avy & HomeAccess

Hej Peter,

Roligt att h=F6ra fr=E5n dig, det =E4r fint h=E4r med hoppas med dig med.

Jag tar g=E4rna en genomg=E5ng kring l=E5sen p=E5 fredag 14.30 passar bra.

[cid:image001.png@01D6FA18.9EB3C930]

Samira Mchaiter

F=F6rvaltningschef
Suttungs gr=E4nd 2
753 19 Uppsala
Mobil 070-780 84 83
E-post Samira.Mchaiter@sbsstudent.se

Detta meddelande inneh=E5ller information som kan vara privat eller konfide=
ntiell och tillh=F6r SBS. Informationen =E4r endast avsedd f=F6r den person=
mailet adresseras till. Om du inte =E4r avsedd mottagare =E4r du inte beh=
=F6rig att l=E4sa, skriva ut, beh=E5lla, kopiera, sprida, distribuera eller=
anv=E4nda det h=E4r meddelandet eller n=E5gon del av den. Om du felaktigt =
f=E5tt detta mail ska du meddela avs=E4ndaren omedelbart genom att svara p=
=E5 mailet och radera alla kopior. Tack f=F6r ditt samarbete.

Fr=E5n: Peter Olausson – Samh=E4llsbyggnadsbolaget <peter@sbbnorden.se>
Skickat: den 2 februari 2021 09:58
Till: Petter Arvidsson <petter@avy.se>; Samira Mchait=
er <samira.mchaiter@sbsstudent.se>
=C4mne: Sv: Avy & HomeAccess

Hej Samira,
Hoppas allt =E4r bra med dig. Vad sp=E4nnande att ni tittar p=E5 AVY appen =
och =E4ven =E4r intresserade av digitala l=E5ssystem. Helt r=E4tt tycker ja=
g. Vi har rullat ut AVY till samtliga SBB:s bostadshyresg=E4ster och fr=E5n=
och med Q2 s=E5 upph=F6r all pappersavisering och vi g=E5r =F6ver till enb=
art digitala avier. Om du vill ha lite referenser och erfarenhetsbyte kring=
implementering av en boendeapp s=E5 =E4r det bara att s=E4ga till. Vad g=
=E4ller digitala l=E5s s=E5 kan jag ordna s=E5 att mina kollegor g=F6r en d=
emo f=F6r dig kring ett l=E5s som =E4r anpassat f=F6r flerbostadshus vad g=
=E4ller b=E5de allm=E4nna ytor och l=E4genhetsd=F6rren. L=E5set =E4r helt o=
ffline och beh=F6ver varken el eller internetuppkopling och kan monteras p=
=E5 befintliga d=F6rrar. Systemet g=E5r =E4ven att integrera mot felanm=E4l=
ningssystem f=F6r att generera tillf=E4lliga koder till hantverkare och fas=
tighetssk=F6tare som verifieras med BankID s=E5 att huvudnycklar inte l=E4n=
gre =E4r n=F6dv=E4ndigt. L=E5sen skulle =E4ven passa bra ihop med AVY. Om d=
u =E4r intresserad av att f=E5 en demo via Teams s=E5 har mina kollegor m=
=F6jlighet nu p=E5 fredag eftermiddag vid 14.30. S=E4g till om du vill att =
jag skickar en inbjudan till en demo eller f=F6resl=E5 g=E4rna en annan tid=
. Ha det bra s=E5 l=E4nge.

Mvh
Peter

Fr=E5n: Petter Arvidsson <petter@avy.se>
Skickat: den 28 januari 2021 15:02
Till: Samira Mchaiter <samira.mchaiter@sbsstudent.se>; Peter Olausson – Samh=E4llsbyggnadsbolaget <peter@sbbnord=
en.se>
=C4mne: Avy & HomeAccess

Hej Samira och Peter,

kopplar ihop er d=E5 ni k=E4nner varandra sen tidigare och d=E5 jag och Sam=
ira haft samtal idag kring Avy.

Peter =E4r ansvarig f=F6r projektet med Avy fr=E5n SBBs sida och vi tv=E5 h=
ar jobbat ihop kring utrullning till samtliga l=E4genheter inom SBB. I till=
=E4gg sitter Peter i styrelsen f=F6r HomeAccess som har en l=F6sning f=F6r =
l=E4genhetsd=F6rrar som =F6ppnas med kodl=E5s och som passar bra ihop med A=
vy. Samira n=E4mnde att SBS just nu tittar p=E5 digitala l=E5s och t=E4nkte=
d=E4rf=F6r att det skulle vara intressant f=F6r SBS att titta p=E5 =E4ven =
HomeAccess.

L=E4mnar till er att hitta ett tillf=E4lle f=F6r kontakt och diskutera Home=
Access + Avy

Med v=E4nlig h=E4lsning,

Petter

Petter Arvidsson
COO
Mob: +46723888985
Mail: petter@avy.se
—-
Avy
Strandv=E4gen 7A
114 56 Stockholm
avy.se

–_000_HE1P193MB0138FCBA1786B7EA19C5200EA3B49HE1P193MB0138EURP_
Content-Type: text/html; charset=”iso-8859-1″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Vi fixar =
det!

&nbs=
p;

/J

&nbs=
p;

Fr=E5n: Peter Olausson – Samh=E4llsbyggnadsbo=
laget <peter@sbbnorden.se>

Skickat: den 3 februari 2021 10:37
Till: fredric@homeaxess.se; fredric. Edin <fredric.edin@hotmail.c=
om>; joachim@homeaxess.se; Joachim Ljungquist <joachim@contentcentral=
.se>
=C4mne: VB: Avy & HomeAccess

 

Hej p=E5 =
er,

Se nedan.=
Kan ni bjuda in Samira och mig. T=E4nker att det =E4r snyggast om inbjudan=
kommer fr=E5n n=E5gon av er s=E5 f=E5r ni k=F6ra demon och s=E5 =E4r jag m=
ed. Kan ni skicka inbjudan fr=E5n er homeaxessadress.

Mvh

 

Fr=E5n: Samira Mchaiter <samira.mchaiter@sbsstudent.se>

Skickat: den 3 februari 2021 10:31
Till: Peter Olausson – Samh=E4llsbyggnadsbolaget <peter@sbbnorden.se>
Kopia: Petter Arvidsson <petter@=
avy.se
>
=C4mne: Sv: Avy & HomeAccess

 

Hej Peter=
,

 

Roligt at=
t h=F6ra fr=E5n dig, det =E4r fint h=E4r med hoppas med dig med.

 

Jag tar g=
=E4rna en genomg=E5ng kring l=E5sen p=E5 fredag 14.30 passar bra.

 

 

 

 

Samira Mchai=
ter

 

F=F6rvaltningschef

Suttungs gr=E4nd 2

753 19 Uppsala

Mobil 070-780 84 83
E-p=
ost
Samira.Mchaiter@sbsstudent.se

 

Detta meddelande inneh=E5ller information som kan vara=
privat eller konfidentiell och tillh=F6r SBS. Informationen =E4r endast av=
sedd f=F6r den person mailet adresseras till.
Om du inte =E4r avsedd mottagare =E4r du inte beh=F6rig att l=E4sa, skriva=
ut, beh=E5lla, kopiera, sprida, distribuera eller anv=E4nda det h=E4r medd=
elandet eller n=E5gon del av den. Om du felaktigt f=E5tt detta mail ska du =
meddela avs=E4ndaren omedelbart genom att svara p=E5 mailet
och radera alla kopior. Tack f=F6r ditt samarbete.

 

Fr=E5n: Peter Olausson – Samh=E4llsbyggnadsbo=
laget <peter@sbbnorden.se>

Skickat: den 2 februari 2021 09:58
Till: Petter Arvidsson <petter@a=
vy.se
>; Samira Mchaiter <samira.mchaiter@sbsstudent.se>
=C4mne: Sv: Avy & HomeAccess

 

Hej Samir=
a,

Hoppas al=
lt =E4r bra med dig. Vad sp=E4nnande att ni tittar p=E5 AVY appen och =E4ve=
n =E4r intresserade av digitala l=E5ssystem. Helt r=E4tt tycker jag. Vi har=
rullat ut AVY till samtliga SBB:s bostadshyresg=E4ster
och fr=E5n och med Q2 s=E5 upph=F6r all pappersavisering och vi g=E5r =F6v=
er till enbart digitala avier. Om du vill ha lite referenser och erfarenhet=
sbyte kring implementering av en boendeapp s=E5 =E4r det bara att s=E4ga ti=
ll. Vad g=E4ller digitala l=E5s s=E5 kan jag ordna s=E5
att mina kollegor g=F6r en demo f=F6r dig kring ett l=E5s som =E4r anpassa=
t f=F6r flerbostadshus vad g=E4ller b=E5de allm=E4nna ytor och l=E4genhetsd=
=F6rren. L=E5set =E4r helt offline och beh=F6ver varken el eller internetup=
pkopling och kan monteras p=E5 befintliga d=F6rrar. Systemet g=E5r
=E4ven att integrera mot felanm=E4lningssystem f=F6r att generera tillf=E4=
lliga koder till hantverkare och fastighetssk=F6tare som verifieras med Ban=
kID s=E5 att huvudnycklar inte l=E4ngre =E4r n=F6dv=E4ndigt. L=E5sen skulle=
=E4ven passa bra ihop med AVY. Om du =E4r intresserad av
att f=E5 en demo via Teams s=E5 har mina kollegor m=F6jlighet nu p=E5 fred=
ag eftermiddag vid 14.30. S=E4g till om du vill att jag skickar en inbjudan=
till en demo eller f=F6resl=E5 g=E4rna en annan tid. Ha det bra s=E5 l=E4n=
ge.

 

Mvh

Peter &nb=
sp;

 

Fr=E5n: Petter Arvidsson <petter@avy.se>

Skickat: den 28 januari 2021 15:02
Till: Samira Mchaiter <samira.mchaiter@sbsstudent.se>; Peter Olausson – Samh=E4llsby=
ggnadsbolaget <peter@sbbnorden.se>
=C4mne: Avy & HomeAccess

 

Hej Samira och Peter,

 

kopplar ihop er d=E5 ni k=E4nner varandra sen tidiga=
re och d=E5 jag och Samira haft samtal idag kring Avy. 

 

Peter =E4r ansvarig f=F6r projektet med Avy fr=E5n S=
BBs sida och vi tv=E5 har jobbat ihop kring utrullning till samtliga l=E4ge=
nheter inom SBB. I till=E4gg sitter Peter i styrelsen f=F6r HomeAccess som =
har en l=F6sning f=F6r l=E4genhetsd=F6rrar som =F6ppnas med
kodl=E5s och som passar bra ihop med Avy. Samira n=E4mnde att SBS just nu =
tittar p=E5 digitala l=E5s och t=E4nkte d=E4rf=F6r att det skulle vara intr=
essant f=F6r SBS att titta p=E5 =E4ven HomeAccess.

 

L=E4mnar till er att hitta ett tillf=E4lle f=F6r kon=
takt och diskutera HomeAccess + Avy

 

Med v=E4nlig h=E4lsning,

 

Petter

 

 

 

 

–_000_HE1P193MB0138FCBA1786B7EA19C5200EA3B49HE1P193MB0138EURP_–

–_004_HE1P193MB0138FCBA1786B7EA19C5200EA3B49HE1P193MB0138EURP_
Content-Type: image/png; name=”image001.png”
Content-Description: image001.png
Content-Disposition: inline; filename=”image001.png”; size=7703;
creation-date=”Wed, 03 Feb 2021 09:37:50 GMT”;
modification-date=”Wed, 03 Feb 2021 09:37:50 GMT”
Content-ID:
Content-Transfer-Encoding: base64

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIUAAABBCAYAAAD/o2eeAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAO
xAAADsQBlSsOGwAAABl0RVh0U29mdHdhcmUATWljcm9zb2Z0IE9mZmljZX/tNXEAAB2XSURBVHhe
7Z0LdFTV1cfPPffOZCaZJAwhKqCgSLFWtNb6qH5Fwba+2oVtXe3Xllqt9ROKCPmKoFmWlY6PRhvQ
iIhYrQotan0/6qM+ihWtteLjqyiKiIpQhBAHkpBJZu7j++2bmWESwiOTIS2uXNYsZu49j332/p99
9tl73xMrFoupvr7qPnhmrGfpWa7rHqk811bKcHtOg2cYni4yLPMDR6lr2rZU3hcbPZqv266amhoj
MnnsCV5K1biO82XlefSl8uoLGoOGaa1T2ru2NbT+D7GKCame0ly3bulhjPlXkDFWua5H/U707l57
nkG5oKHNuOvom9vWWvNiY8a07l7d3Stl7V6xwpW6YtVThwWLQ3WG4R5ttIl8dJ6NC2/gq6m+ZGpV
V1z+yWalRv85tzHrvLGHAIE6ZenjjST8N6ROPldHPUMbUUPrq0OtgzerCvVgT1qqWbV03+KQc5UR
MM5UbdAtkFD50LONFm2ZNcUH2lsB/3wmt99iIa4+B4UVsEZ5noOwGIN88uFLzsg921VGwBrCrSP4
dAJF0FUjXVfTF+Dzes8zzwZYQXMfYCx99QgUoUBqKEA40vOo7SsJufKnyUtBS9gqVq5xlDptVIDG
koUAhLTR56BAMaAkUJvCj14CIstX10PqVjcchnGegZrPn/nbMdoBXXZWqrsvBws15bJ85VG1+05g
HhMCwIu6LQQns930PShcJGTyKaCc4ImonW5sBY0aKXRf8E7Tbk8vGzp0YUednhRCS0G52feg6Ckz
+8v3OQf6QdHnLP/P7/DfAAobJRoo6BoohoPsDbZnt8s9ne/2ZkdLObaBa/ZYtCkWj6BYmQUeuiHj
HlHQRvscFNrVjhdQluEyjoIYm7SjDROja3vGdKzhVv5b0RzRZ1ZtH2N5bGUCGMM4F3yMFmTcMjKG
nAT4o0b13MbZCar7HBTJdvOdQEi/bYTNYz2Zb70ykQxcSpbyHOdj5TivdR1nUpnvhkz9Nn6Kr3q6
lxYnykgHsZBtdyPC2K6vXWqO5paPvWjpMh0wh6twoNfWLz4Kxu0lgOfLsYqKHjvSdkZvn4PCvuu5
d4Pnj70MX8XPGdBg5ch2UnYPeVymMo2k3eQa3qK2DRuWqhGd25g1fNyquvVLZnnt7mT6Gur5XsQ8
+zI8000ZLThf72zV1jM9pbZ69PiG2nVPXanavSa2IYf4tHh50qLxqzpu0nC9x4PNLX/sKS27Kt/n
oEh73p6pWffIyyEVKsXlsnNAhFmEE2F0bqKbdTOs8URsrR45ZhPw6vaaMXjcczXLly4LRVWZSibz
A5+03KZ0ImonYkNO+XRXTN3R8+qhp7xRs27h5JAaPNDfniZ21VIYXdrtuA0nrJJtX39mY2xFrKBL
h1DU56DIsCE2dHwz3+Wzx6/Y6DEtdCKff/sVG3pOG0T8qyCErBhTkGa6NrJHQFG77pEDlCo9lem9
j7L5l4/TRtxOGtC6aqObSj1RPfKUdflwAJVdqV3rdNraX9lGfrT4HXuW0mZTMuE8PWvkySu7o6V+
+SPlqdLSUzH9PsfzPINvfssBV+lmW+tnZg0dsyKfcfemTsFBASD2M3XZ1Z6pzzJSbhFilUhgz7dM
HRtJtnFmm2npB2pXLb2YZWJ9TwZbu3zpQGtgsMYL6nOV7ZTInqcn9buUBaKGXVRiLKn76C9VM4af
/Hbu8/rlCyPt0QNm6oA12XCcAYC5F3152jQNx/ScF2pXLZlWPXLc//WC7h5XLTgoLLt4jGt538XW
L/KDNgZO7d5c2ggxR89U4faHaObeHjVVan/J84zvs3qXeCmxZ/MOyWaimpZh6m8QujkVOjqBIhGq
PAT7bwIKboCSiGz+4V9/iOyrTM8yTtIB9wx+7t2gQHVGCfpYXgrt6fiC6N0l7QRMQ9u028MLcJab
ngqoQtCSMVHFV2SoAduTYpXj1ML8Y3co4+7l5fmuELad2ivrZVM9rl5wTcFKmmIsNozDadRjerqv
IFFQV+exF2e5MKClEM4iGYt8JKDnMcYuFykBAoU8kmZ2wiPZQDtMhz6+Cg+KPh5Af3eF50A/KArP
072+xT0BikItGns9c/fWARQeFJ7vECtou4ZEArUjKWc9uliNcYRDi9gUvbUrMm1oMqjs7WmxsaR0
sEB2VJZe9nAG4cM+vgoqPJ92w9xgBHQrRlmZl+yljSSGVpFvr9puSm3MgzebEFWrCrBNFGu+NzpM
qhMQk2RC1zAbuqGl0TDNzSqgK4lr5EFqThU/tktfREEN223sXWM9r11wULQ6keeLjbaF5N+fjQew
GHM9X2RITFx8HAnX8Ra7VtELPR1eW7O1rLjC+R3uiUnKNMt7QYuPdl4qcNiQPmZZ1mNdaWlrWL8i
NGzIzaZr/ILweCWqScadZ6yFVABtOMr2nkmm7Ed6Ou7eli84KGIjj4mTzh4LFdlL2L4N4iPbtHyY
gyxdE23d4Crr+eqhY3ociCLmsbVm3dLfFLv2ywBrSC9oEVcUTgO32dXWi9CytivjY8dPSC5ct/DG
T1oPeJPMjuE8z3fc0rSpUs5WtdV+cdboU9b0Vsg9rV9wUAgBsZFjROU92FNi9kT52FA/GLbdzN4T
fZ3TEex6ak+03Zdt7hFQ9OUA+vsqPAf6QVF4nu71LfaDYq8XYeEH0A+KwvN0r2+xHxR7vQgLP4B+
UBSep3t9i/2g2OtFWPgB9IOi8Dzd61vsB8VeL8LCD6AfFIXn6V7fYj8o9noRFn4A/aAoPE/zbrG2
dkG0tDR+kG2rdZZVOsCyEnr9+paVvFVX2NzPXVDYD4q8RVj4iuFw8xdIXf+F1s7Nrtt+om3r8mhU
XUJPBT39bleUZ0FRW1s7yLJUaSAQ3lhVVbU1U3Hx4sVFa9asKQ6Hw248rhyI1IlEwuR3Kh6Pb5V3
QxcurAnxTPNJyG85qjAajYZow6BM9t6IESOK+F2Urm/TT1NXAl96qcZ68sloiH6ytFHeCIfb2quq
Yj5zaF+ykaT9lsypcNwj90L6jCe5l6qpOVRHoxNLqGtBqwNtrrQpbQ0b1rZ1woRYMofOYJomxhjf
sqOT5urr68nJSAyIx8ObYrFtPModA2UiqVSq0rbtpurq6myCDH1Z8KREeMInM/P99+7TfCT/wv5I
a2sRYFhjWe7THGdlQXenzPEOXkd3ysMOXqgw/fk8lDHL//CwDR76b7Cm6Qnz1eS5hkdZeVjysKKi
7KelpdZZJAyVk0fy0dy519za2Nj6F5gDkxq+U1wc+Ilh2MmKCqOZBKaikpLgQAawDCbX0uiWLVvK
JpqmWxGNBmbzWwRdZFnOBfQXGTEiOpffzaFQCGZumqi1d0IkIjK1vblzr33bdZ1FVVUzsq/Gvfpq
6PBBg+wL6WdfKSRE0x/tWQ8BmFuOPz5mR6ORY0xTU8aUMPVCGST3DmWG0WfZo/x8GkAM5fcl1P08
b7hvqqjgpUHe14hEggghOJ8yT0BT1DSdqcjl6JKSAM9tc599yt6rr69dWFVVnX0BR5gMj75tmuoc
jsfbd9AgZ3V9fd1N0P18LiDmzasfBx8Yo3FAOGy1zJtXd39DQ8sf4GNrZWXoCOiYwbiifOICBugZ
yKexsjIyh9+v0eda+iaFpOgyTvV7Y+rUqps6A65mgNaRSaZpnwC9JIEJD2cv1zqxaMqUWe9mynb0
FeBNe2c/unEoKyljQQB3H2O5TZYj+HWU1vZk6lTw3KUtd+7cOS+5btN8C4J+wltUqCiDAXovUmi8
YVi3Uulcvj8HUJIM8lPK7EM2lbwZtZrfb4FimbVOB+LKx2qth4O4GwUUgCXAwE8GYBXxePIWAUU4
rCLU/w7fD+bzIHmXQfr7CcI9pq6ubuKMGTPeTw+K58YP+S5CeYU6RTAuzOxpfvJJ5R1/vJTSksTy
fTLjjqPuW9RdFgzqIY6jfkC/qwUUzA9H64AANA7tx9ImIPP+yvONcr6dtAJNpdz7Ds+Zwcb9vIAT
ZrynaV10JAKdOGXKjPekXGVl2fcoM9vzXHmHdAn0UEbPp8wFlPmblOH7GEBaT3ukDXqPczTiF7n9
G8A0AB7Nhp9JXgXczHjCfL4m2YG08QJtbeaw1azNoHVwPPy9gL7eB3jPA7y3tgEjFKHWWfw+kDYe
hCY0I69EquJj0vR+0FHWGsX9HzKe1+jzdf4PyWTmnrzQ7Sc8cZbbKOTMuNy/09Yy5t4wZMIEieyP
ejEAhbvWcZqnoVqaUX+/R5gXUQ+GKdXYGH9IhBiJRI8pKnLu4CCWOxsabkFDfF+DOLumZjFC25Dk
uIV2ymWSE6XjNhicCIW2ZV3JoYHU/1NDQ/NEIS4aLT7bNK25RUX6e/y+WvpDY5oIewugu7qq6pJu
U9EYUBKGyGw7mLrTYPrPAHcbgpA+fXUbj7fx3mnbL087TelXXy271nHccZxEMA0AvZdWryqVspAL
U8Q17q2q+kW11KuvnzMNGn+NsTean+/JshqJFCEkb93WrdZPq6urPkJYD6M17oGGn9LWyzLzOPGI
1/u84VonL7zoouoXuM/yFZnOkuyOGjUqMGHChOUsaReOGDGxrKnJWYSQzObm9p+1tbVtyQidvqLM
2pMY+7vIJMw4T+FZDig4XMMXqfd4Y6PPQ1mm0V7GdZQVsIimVrbtysAaGMOvp02b/mSm/c7/Q5hr
NNJerKpq5vOylJaXR66wLH2ZrDkgxTjHNEtnoz7eofHVrhuoi8eb/PVQlpAOZtXC7IAwMBWLreBe
x/1RYHLTJp/Urkf3ye/u7vlparJuw4QnIxElGmI04ArEYhNSMKRda5MXbPWPQL8gvgSGf+q6iftR
r/4r/Aw45DjeBhD+Mr9OrKiIjIf5q1MpBTA7cJm2C3y6li2bg9ZQTiAQ8A8gzVjzgYDM0EC7aXpf
nTdvzkQAVUS5bwKAF2jrn1KWtXYIangIPHpUANHB2JY3mDOvy/BlWeT/RibFcoACWAOXygxHQ3zS
3t76aDxur25oWOkDVfhWX69EYzjQ7sk6jt2RzfItKdFHM3E+RztX0T8gs05jkt6G7ZUBDuPxcz+d
zPiQCwfKFonMviBaWyYqQ8ZuMKxAwDsbHo5GOmhpBUjsB+Ch/5I24/RP4OTZCOTwfiQSKWaM+8rS
Ztl28+WGUcrsNM6g4jfIpi9lrXl+8ODIL6mb+xq8AEjeBe9mxyLnG8uJNFmtIN8zb5t3yqGmUzEo
/BNiWWZsBt/KrGApWSntphAux5eSuKr0CdwfCvPK0Fwf8+w5Pj4oxAAzMQZs21vATP8Bn+m27dwg
6hHAdMgtfcmMRUBieGnLSnWiPZFQTnGxQkAGZ2ar7zIKEo0NTsV1725paflEmsBoLEIbmfSRswOI
SlI3Rwt52FailkUzNd0NONGa+gLKnk+bZaFQydpwWF/e0BAXO8e/ZGltavJM+CAGexdemrKstCWT
TfdrXSyJy1dQRZahTraLyGAbAMRWclvgmbQl47Sxv5hcHjxV/8X9YdBZzv8fUk146IMCHjJBdARa
f1lSYmEzGvvRt7RRRf3Ioc3Nzaju6HWlpWpfDL/jGdiVqNpJdPy/GU3RidOdfsgyK6BSAazbtOpW
qUGDpAOju3cW2mnTn7FtbUrW1ygErRL+dxCrWSc9tIW6nLE9RBlhOjudtpxUd804vRIs9C22bc6h
Pm+jmzMZFLaBzJLdu5ipnIPrFKH9WAraa9ALntapswDWxSxt42nlLrQLOZ4Olzsg0yq7BQUAhO4U
bbSK6mX5OiiRsJegsh/h3j6UHY7ReSX8vIyNGGv2zg8qYbZWYgSfQLl9tI7+DDtjNLzBWE7JvU6g
EOB0aAT/kl1YBWVlAvv3oKGkA8ReTSCQelx4yASwWao2ZcbAGC14KMv+s4GAu8pxzIv5/cannzb/
3kII8yKR0jcDgcRlkyZVv446QrUESUD1xKaQaZdRb/DAoKHOr/OvXKlSFRX6XXYVY103Mg4GPS67
A8odByheXL9+SO5pNWIFly9YUFuJkWdaVvA8ZugwlqwbcgYpr9tAl0rCXMCTkCWA9dnfzqW3sP5R
iMwEXY5qfQHV/zu+13YMUnd3RrWMQ2ZRJ62FFtDBIG+FGKL2w5LgK4pGjm0ezGwRwXLFP0aTvkPV
01kW7ozHh7wGIE6j6FEw9HbZwkopgHV+KFT0DdAzCZpeqa+vIeO7TGblgXKIdkYYQgP9oXk68zEc
Dh4N/YfwcDNgOpNxiNBo2zi5trbm1urqmAjUl4HsonB0wcM4CjN4HrcxEp1Xtjm5XHgosjLAQbg9
FEp42Ha6rS2KJuw4PQj+shnQNp+7J0+uWoLpwO5E/xwAH45B4t4u2gh0fZ4H72N5fxnUyXp9R46g
aEbO5+OcOUl1z7lEk7Du3QlRJ8H36wcOLJsA0YdTpNV17VtjMT/DWS55u14YfrptBxc1NRloAA9j
zruvudm+P6dJBKRDqMRZ3Mc6DormCLHFvY8t6Y2yJe0QrmHCOFGRqrk5eRtbz69B29cZbtflTYSA
avGXuFzSldgUhhFIUWAC2zx2NEaQvlk+jBeZ4f7h7xjfsrW8HhDMhWm3V1SsX2EYnOzHrMIWuSXj
06DME9T7FrbQouuvv/YlrUtlhzQSmmZjrOccZyT2cZnQk13nFi+uKcKm+y73NqGRLkA7rcWu4Igu
58fIYRoG4Fep9BC6laVVJqw6IxLZuohVGE1rsOVWf7Qsm+cdFzLF6LawI4zLWWXPTqWCopHFTXA3
k3ZBB3gEODoIV/yjDlhOHoD2c9ixTbPYUv2WmbYWZrBddAchDNSJunPSpBmvdOKgsj+GoOtgyJud
7wvjqt4CGJNQ5z8WtPN5BiT+ge0UhmDmCm+BwJuYXV9kEEGIkD/Y8futW+2HMbay73S0t6vl+Jqu
Qp3tC0PFsBIGFskOiS2pki0pYHsNAc1ub0/5Ng/1NyKUWbDjr9hDb3Shjz24epTPPwFZl7etwptZ
mW6GXkDsv3jEX25wn0XdPiy7lEw78GgJWuI86EFIxoGUv6O93V1IGVn2/Isyf0XL/sg0A0wKbxRl
19DW/A0bWh7JnVyrV6u2ykq1EM2qhgxp85e6hoaomAFi8D81deoMcQv4F+3dhpaXHVWa7miWh/CF
CWGxmzMok3gMLZ8dW3u79WZRkaqlHkuRzGX/UFc0gStHRPkzAx6+bllhzIYUWlBsopZ30YAzqfM5
f1ZNmTL9cRD0FEZQMOOV7MJYBO9b/uKH6PYCGMt5gOVdU0wbsuZ1eneO56K27kx/dtSMSgujbocF
eJB2LHU63QWh/J1H8ul0pWfyE921l/aosvT4Hj7/1NQdeTMB+CuUeRUehTKe1W54JDuWf8KDEpxl
Sbym251jQfsy0+/OrcsSJEasOJU6qbL0TmGO2CxSPu1p3l0e/mYXPPRpzZRJy+shMWCzqjaN5nxf
8cv2vyOG7YzA/4Rnuzaos9vzXcYh4EE2TLA7Y9sREHMEls8bdrvT9XZlBAf9AbG8WPfZrtQPis+2
fPMaXT8o8mLbZ7tSPyg+2/LNa3T9oMiLbZ/tSnsMFPgtvkA+w+G42JdmAlndsbKurvYgvHnj8Vsc
zN7+Qxw0j5Ab4O//FyyoH0pMA6dY8s0pU6p9/4hsHXEpc0+VRKMtT7PtayePgX5Sx+BrkKQRCfZo
2iNyqST0THRS3NDRIylzVLoMPgl3K89fzM3lgGa8q6njqP86W9ysD4L6RXhpiQsZJ/LBa+o+zb5+
aWbH0pGsEzocn8LROTTgXHNT+F2eY5u906OU8bH8F/UOtO3k0/Cq04k98+ZdMcp1Q7i6NWFz8YS6
rQS2XqZcdjtZaIjuMVAACMK+xsU4mc6F6ByP3rYh4BAaDSDqcGYNh9kf4qQ6ndyA/4ZJFyOUpbad
wrVtXkLk8WW8flMkW4qo5FA8mVfR9oqVK0el/+Sk822capdKLgVOoS20Q9hZ3N2uBLXEf8KZRM5Z
ePCmUgZhe3G+AwDVCA0zM8ky/Maba15NGzHq+KCQzDPyKWjbO5/PWgk04Vs+B2BeBxjmpeM4Bi57
8jLUdPome0po8INrCSKVEszbIShwYVeWlpbVUP4kwtYkCXUkDW27QicDiKtwvq2RSCdj3x/wJfA+
Xzp16nTyRgp/7TFQ4DEjSGYSjrU6hy1zxoBgCPwYo5PJ1HlNTa3PwWj8lZZkc50Ew18gMv3BoEGf
MCOME+PxiLiN3yOix2yURB39Wwm1S3MIS7KZ5Byq6QDhPZgXxG1PFNLekO5OnD9RPhtSKfdiXNoI
XB+GcOcCxovoS+IGeBc5Dhthko+QdeU3NjacgVdwCvfvZeLXplJ2MBCI/AqP66mDBw9+gDY/lD4Q
Fu3zB2KUM42fHwgNJP0YiURLhoZupRcOlx0tXsQODWR9HccXKQIxicP4F8+IEnuSnDMLDfEPXJ/8
XVe9kDFfQNm/9dQnsjsQ2mOgoHNJf8tNvNmOno4ot4ffXx9MClkjbuj3STEg6yrse0NF6PPmXUMW
kykZX6h+Ja7nkwDSeoC0VMqI6q6oKCVe4uHOliOLAwPQMMRK1CaiQZtzQCFtfoob+h00w79gKMGm
0k/IbdgX7SORRkBhUsaFZvkzIh1tE8uhPyVJPzeisj+W5au0dPO0VCo6mPazrmUJxsmYJXeB+IHQ
EIaGjbjMMzRsN37xHhLW/yZ0vy2xFPolMhs5goJ+NpdcLBe0aZLHIimOVgTwiQaK08+/uuZv7o7A
d6fMngTFLvsnZLsgmdQjEMwVLBENkYhuJyD0OHkGEjVNe/H0PwCBpLh9hTX/z8yoL8GoZeQ7+Akv
Ug5V2gpjh8EsIqUOUUaN5jCeHTw4JNlUflwFtZ/g/ijiL3NuuOHaj7UuH4Eg9ge4c3Kzn7oQDX+8
AQiF2Z5soH/yR6MXJZOcxaVTbxG3kQPk/RQ3lgzxdBIX0aTtOU2MqRwBPgXeJC9FomDbXSS2jOAm
qQreYoJz9xC4OpNl72u5oAAMuMWNodz7Ff+zDEsQUdlEUh/IpCDsktE9LPBvA0VHuppaQ5z/50QB
WTb0MACBcWpMIuJZwvOZMmiMyTXxeNkrZF9hyKVOARQIyRMjz3fJdxiRpZKDuIH7N/F8DbOafILA
mtLStoy72c/AkkCcBP2kL8qdwDIxt7Gx5eaduLilHv34CSvotRRRVZN8VTVOQumkY7zKfbEZiGmb
5GU42DD2fJbMdYCwGLvqIwC3Q7c4k+IY6Nhf6qNRBhMZlQDZGMkaz2RboU0l35U+vbsB3tvQP4xl
5keA/oyamnqWvapdut17iInCHoLapXNZxzvlL+Q+Jz8izKydSWKPvWFD01UiGLHyBw4sPZRqxzLD
JKS7SYJKRHGJj3poE+MyZnYcRr2U2xZMI4oqKXGBe8iAJo9hu4vop1FCBHgV9S9MJFybbKr7MOwk
Z0Lsh3TgypGQfJZmAR59v4dAmMHWcUQwH6bspWimKxDm/6DOsx1RhlQAAxpcaJjerWGdSxVjDbB0
kF2mBvEhAhskTUCNpHeEnJLUA2wquTThfG8zeR8PELlekV4uSRJW45lU8ymQThHsqeh3XH6PaQrU
oIS8MTb5O6TdXEQG21mvJRlkOv9HYf6zbBu/DFMxKL2FzLB0Qo1kEpnkJzhxhHgsz68jbT6T+e23
DIOwA4wDKDOTnQtMku0bx7Eq+wm2spJLyYyXGLLn2nZxcsaMSR9S7i5U/czKymJ2ScpPEAZs7FJE
I2z7c5ZoE5J09ffQBDWAgcQjdwAG8gSKSwJQJoDIMPjzda7HjiZ4CW2vgSYMRNWOcfgotsh26QZs
YQG/GkvF+yn3AP2KzSNL4EUA+FsI/0VZGiVtjr73I5t9Mjx6E14dRl9sYT1S/OLZTKrCQaLAxyV3
IWwtg/0beQfZXInc5zILGfiV7P/XIuxLyFyahBDRAt4Ntt2S2er5VQDQWnYm91CG/EXvT9syjDI2
xTUrSCph1+GOA4hiJDJrTRJNbMkVEFDAcGMVtihb3LhvqyCse1livuI4+gjoeKyjzSRMLnqFHUp2
x4BR+g7b1nMBhoTz76AdMrG8u9jdeCiKbAIRS8e7gAWwetAgeaY6zP8sX0EJ8W8HCubMQdx/33Ha
awGN0Ohf9fWzWd5IdI+qcn5uBqrksaiP+LB0qlPpm3G5t7vu1hv2xM5DaPh/zU2h+TuS+moAAAAA
SUVORK5CYII=

–_004_HE1P193MB0138FCBA1786B7EA19C5200EA3B49HE1P193MB0138EURP_–

Posted in Uncategorized

Leave a Comment

Lorem Ipsum is simply dummy text the printing and setting industry. Lorm Ipsum has been the industry's stanard dummy text ever.

needhelp@zeino.com
888 999 0000