Snabbinfo Uppsalahem

april 11, 2021

4000 studentrum & l=E4genheter

17 000 bost=E4der

FASTIGHETSSYSTEM: Incit Xpand: https://www.aareon.se=
/Fastighetssystem.139829.html

Bolaget ska vara ett utvecklingsinriktat f=F6retag d=
=E4r innovativa id=E9er och boendekoncept kan pr=F6vas och bolaget ska s=E4=
rskilt fokusera p=E5 h=E5llbara renoveringsmodeller.

 

Egen boende-app

 

K=F6rda mil med egen bil i tj=E4nst (mil/anst=E4lld =
och =E5r): 2020 har Uppsalahem i genomsnitt k=F6rt 2,4 mil/anst=E4lld

 

Minska verksamhetens klimatp=E5verkan och energianv=
=E4ndning i v=E5ra fastigheter

S=E4kerst=E4lla trygga och s=E4kra bost=E4der och bo=
stadsomr=E5den

 

F=F6r Uppsalahem =E4r huvudfokus att renoveringarna =
ska genomf=F6ras p=E5 ett s=E4tt som =E4r h=E5llbart f=F6r v=E5ra kunder, m=
ilj=F6n och f=F6retaget. Vid v=E5ra renoveringar f=E5r kunderna sj=E4lva v=
=E4lja vilken standard de vill ha och kan p=E5 s=E5 vis p=E5verka sin hyra
enligt v=E5rt koncept Eriksbergsmodellen. Modellen inneb=E4r att det finns=
en fast basniv=E5 som omfattar n=F6dv=E4ndiga =E5tg=E4rder f=F6r att huset=
ska leva vidare i m=E5nga =E5r till, s=E5som renovering av badrum, stambyt=
en, ventilation och ny el. Det finns ocks=E5 m=F6jlighet att
v=E4lja en totalniv=E5, som f=F6rutom =E5tg=E4rderna i basniv=E5n kan inne=
b=E4ra byte av golv, m=E5lning och tapetsering samt nytt k=F6k. Ut=F6ver de=
tta kan hyresg=E4sterna g=F6ra ytterligare tillval som varierar med projekt=
ets f=F6ruts=E4ttningar. Det h=E4r inneb=E4r att hyresg=E4sterna har
stor valfrihet och kan anpassa sitt boende efter s=E5v=E4l preferenser som=
pl=E5nbok. Den nya hyran inf=F6rs sedan stegvis under flera =E5r f=F6r att=
underl=E4tta =F6verg=E5ngen till en ny hyra

 

o        &nb=
sp;            =
     Anna Freiholtz

o        &nb=
sp;            =
     Job title: H=E5llbarhetschef

o        &nb=
sp;            =
     Per Viklund

o        &nb=
sp;            =
     Job title: chef fastighetsf=F6rvaltning=

 

 

https://www.sgs.se/om-sgs/nyheter/8000-bost%C3%A4der=
?sc_lang=3Dsv-se

 

BOKA EN KVARTERSLOKAL

Om du =E4r hyresg=E4st hos oss kontaktar du den loka=
la hyresg=E4stf=F6reningen i ditt bostadsomr=E5de. Kontaktuppgifter finns p=
=E5 anslagstavlan i ditt trapphus eller i anslutning till kvarterslokalen.

 

NYCKEL I TUB

N=E4r vi ska utf=F6ra servicearbeten i ditt hem beh=
=F6ver vi komma in. F=F6r att du inte ska beh=F6va v=E4nta p=E5 oss har vi =
installerat en nyckeltub i din ytterd=F6rr. Om du inte =E4r hemma och vet a=
tt vi ska reparera n=E5got hemma hos dig, l=E4gg nyckeln
i tuben, s=E5 att vi har m=F6jlighet att komma in!

V=E5r personal och v=E5ra entrepren=F6rer b=E4r de a=
lltid Uppsalahemlegitimation. Be g=E4rna om legitimationen vid bes=F6ket.

Posted in Uncategorized

Leave a Comment

Lorem Ipsum is simply dummy text the printing and setting industry. Lorm Ipsum has been the industry's stanard dummy text ever.

needhelp@zeino.com
888 999 0000