Lägre förvaltningskostnader

april 11, 2021

Lägre förvaltningskostnader med digitala nycklar!

Fastighetsägare med HomeAxess kan på ett säkert sätt via serviceorder skicka med en digital nyckel till en utförande part, exempelvis en rörmokare. Restid minimeras då ingen tid behövs för att köra och hämta/lämna fysiska nycklar – inte bara ekonomiskt utan även en klimatsmart lösning.

Minskar nyckelhantering för egen servicepersonal
Minska merkostnader från underleverantörer som är förknippade med hämtning/återlämning av nycklar Utfasning av fysiska huvudnycklar i synnerhet och fysiska nycklar i allmänhet

Om ni vill ha mer ingående information om vad vi arbetar med, tveka inta att ta kontakt med oss.

joachim@homeaxess.se
0738-479801