Digitala lås & nycklar

mars 23, 2021

Så fungerar HomeAxess och digitala nycklar!

Våra digitala nycklar är tidsbestämda för viss dag och tid (eller period) samt kan skickas säkert via SMS eller e-post.

• Digital knappsats (med RFID-bricka om så önskas) monteras till befintligt lås och låskista.
• Det digitala låset är offline, vilket innebär att inga kablar eller uppkopplingar behövs. 
• Hyresgästen kan generera digitala nycklar för att säkert dela ut till andra som ska ha tillfällig tillgänglighet till lägenheten.
• Fastighetsförvaltare kan generera tillfälliga, digitala nycklar för eget bruk eller för att tillhandahålla servicepartner (elektriker, rörmokare m fl), direkt via serviceordersystem.
• Andra tjänster för i portalen kan vara digital nyckelaccess för SOS Alarm, hemtjänst, RUT-tjänster eller matvaruleveranser.
• All nyckelhantering kan ske utan installation av appar. Mottagare av digitala nycklar identifierar sig via mobilt BankID.

Fördelarna för en fastighetsägare är många, men de viktigaste är:
1. Betydligt minskad arbetstid för nyckelhantering i samband med service mm – vilket ger MINSKADE kostnader.
2. Vår affärsmodell ger fastighetsägaren full kostnadstäckning för investeringen. HomeAxess låslösning anses som bruksvärdeshöjande och därmed möjliggör investeringen en höjning av hyran.

HomeAxess lösning:

  • Låg investering
  • Bruksvärdeshöjande
  • Snabb installation
  • Säker drift
  • Ökad kundnöjdhet

Om ni vill ha mer ingående information om vad vi arbetar med, tveka inta att ta kontakt med oss.

joachim@homeaxess.se
0738-479801